Thứ Ba, 16 tháng 10, 2012

Sương sớm Đà Lạt

Buổi sớm tháng năm sương đặc quánh, vườn chìm mất trong sương, rồi tình cờ tôi nhìn thấy những hạt sương như ngọc trên lá, vậy là học đòi chụp sương dù chỉ là máy kỹ thuật số, dù chụp ảnh tay mơ, nhưng thôi dù sao cũng cây nhà lá vườn. :)